TVD ve světě

Historie Mezinárodního týdne vzdělávání dospělých

Týden vzdělávání dospělých vznikl díky kreativním vzdělavatelům a nadšencům z různých koutů světa, kteří byli přesvědčeni o důležitosti vzdělávání a rozhodli se vytvořit strategie vedoucí k rozšíření účasti na vzdělávacích aktivitách. Tato propagační kampaň byla vytvořena pro oslovení jednotlivců a skupin, zejména však znevýhodněných dospělých.

Při založení festivalu spojily své síly nevládní organizace, ministerstva, soukromé podniky, univerzity a média. Festival tak už od 90. let 20. století oslavuje koncept vzdělávání komplexní a neškodnou, zábavnou formou.

Mezinárodní týden vzdělávání dospělých zahájil v roce 1994 ve Velké Británii Národní institut odborného vzdělávání dospělých (NIACE), který je i nadále organizátorem. V roce 1996 převzalo organizaci Švýcarsko a Slovinsko.

Myšlenka Týdne vzdělávání dospělých se začala rozšiřovat po celém světě a nápady na jeho uspořádání a poslání se předávaly z jedné země do druhé. Už tehdy bylo nesmírně důležité, aby se zkušenosti a myšlenky sdílely a zkoušely v nových prostředích.

Oficiálně se „Týden vzdělávání dospělých spojených národů“ (United Nations Adult Learners’ Week) zavázali podporovat delegáti na Páté mezinárodní konferenci o vzdělávání dospělých (CONFINTEA V), která se konala v Hamburku v červenci 1997. Podnět k mezinárodní součinnosti dalo UNESCO, jako hlavní vzdělávací organizace spojených národů.

Z iniciativy koalice několika členských států UNESCO, zejména Velké Británie, Jamajky, Austrálie a Jižní Afriky, přijala v listopadu 1999 Generální konference usnesení k oficiálnímu zahájení „Mezinárodního týdne vzdělávání dospělých“. Toto prohlášení ustanovilo „Mezinárodní den gramotnosti“ (8. září) jako jeho stěžejní den festivalu a definovalo potřebu zvýšit povědomí o nutnosti učení v průběhu celého života.

Slavnostní zahájení Mezinárodního týdne vzdělávání dospělých se konalo 8. září 2000. Proběhlo na závěr mezinárodní konference o výzvách ke vzdělávání, která se uskutečnila v rámci Světové výstavy EXPO v Hannoveru. Zahájení Mezinárodního týdne vzdělávání dospělých znamenalo rozhodující krok ve strategii spojení a spolupráce festivalů vzdělávání, které již probíhaly v různých zemích po celém světě.