TVD pro koordinátory

Rámec Týdnů vzdělávání dospělých®

Aktivity jsou rozděleny do tří úrovní:

1. Republiková úroveň (garantuje výkonný výbor AIVD ČR)

 • Zahájení TVD v září 2017
 • Konference AIVD ČR v listopadu 2017
 • Závěrečné setkání TVD
 • Podpora TVD (propagační materiály, publicita)

2. Kraje ČR (garantuje koordinátor krajského zastoupení - KKZ)

 • Kulatý stůl
 • Setkání personalistů
 • Propagace

3. Vzdělávací instituce (garantují manažeři členů AIVD ČR)

 • Každá vzdělávací instituce zorganizuje minimálně jednu motivační aktivitu.

Motto

 • Vzděláváním k pestřejšímu životu.
 • Uvedené motto bude trvalé pro všechny následující ročníky TVD.

Logo

Termíny

 • září 2017 (bude upřesněno) slavnostní vyhlášení TVD 2017.
 • 1.9. – 30.11.2017 – TVD v jednotlivých krajích.

Každý koordinátor krajského zastoupení si zvolí termín: min. 80 % aktivit proběhne v jednom týdnu, max. 20 % aktivit může proběhnout v týdnu před nebo v týdnu po zadaném termínu TVD.

Finance

 • Každý koordinátor krajského zastoupení obdrží prostředky na zajištění krajských aktivit podle rozhodnutí výkonného výboru AIVD ČR.

Propagace

 • V rámci ČR zajišťuje propagaci výkonný výbor AIVD ČR.
 • V krajích propagaci zajišťují koordinátoři krajského zastoupení ve spolupráci se členy AIVD ČR.