Týdny vzdělávání dospělých® v ČR

TVD zahrnují aktivity, jejichž úkolem je motivovat potenciální účastníky dalšího vzdělávání k aktivní účasti ve vzdělávacích aktivitách a zároveň motivovat vzdělavatele k aktivní nabídce možností využití dalšího vzdělávání a zaměstnavatele k systematickému vzdělávání zaměstnanců. 

TVD jsou zaměřeny na aktivity podporující dlouhodobé strategické cíle příslušného regionu nebo celé ČR v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Cílem AIVD ČR je ve spolupráci s dalšími subjekty a odborníky poskytnout platformu pro rozvoj vzdělávání dospělých v ČR, jeho popularizaci a kultivaci.

Stručně o Týdnech vzdělávání dospělých® v ČR

TVD nejsou v ČR žádnou novinkou. AIVD ČR je organizuje systematicky již od roku 1995. V období od roku 1995 do roku 2002 byly tyto týdny téměř výhradně organizovány členy asociace v jednotlivých okresech republiky.

Základní aktivitou, která probíhala ve všech regionech, byla konference s cílem výměny názorů na vzdělávání dospělých mezi zástupci rozhodujících skupin subjektů kraje. Výkonný výbor AIVD ČR stanovil pro každý rok jiné ústřední téma pro konference TVD, čímž zajistil jeho každoroční aktuálnost. Kromě konferencí byly v řadě regionů organizovány i další aktivity, jako např. setkání personalistů, dny otevřených dveří ve vzdělávacích organizacích. 

Od roku 2004 se postupně výkonnému výboru AIVD ČR prostřednictvím koordinátorů krajských zastoupení podařilo zapojovat do aktivního podílu na přípravě a realizaci TVD i krajské rady pro rozvoj lidských zdrojů. Zlomovým rokem pro TVD se stal rok 2005, neboť byla zahájena pravidelná a systematická spolupráce AIVD ČR a rad pro rozvoj lidských zdrojů v krajích při organizaci TVD.

TVD jsou dlouhodobě podporovány Ministerstvem práce a sociálních věcí, od roku 2009 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a od roku 2011 i Úřadem práce Česke republiky. Týden vzdělávání dospělých je od roku 2011 ochrannou známkou registrovanou u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR.