O TVD

Týdny vzdělávání dospělých (TVD) zahrnují aktivity, jejichž úkolem je motivovat potenciální účastníky dalšího vzdělávání k aktivní účasti ve vzdělávacích aktivitách a zároveň motivovat vzdělavatele k aktivní nabídce možností využití dalšího vzdělávání a zaměstnavatele k systematickému vzdělávání zaměstnanců. 

TVD jsou zaměřeny na aktivity podporující dlouhodobé strategické cíle příslušného regionu nebo celé ČR v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Cílem AIVD ČR je ve spolupráci s dalšími subjekty a odborníky poskytnout platformu pro rozvoj vzdělávání dospělých v ČR, jeho popularizaci a kultivaci.

Více informací o TVD naleznete na jednotlivých záložkách v menu "O TVD".