Co je Týden vzdělávání dospělých?

Týden vzdělávání dospělých je celostátní, ale i celosvětová akce na podporu účasti dospělých na jejich vzdělávání v dospělosti. V rámci TVD se konají stovky akcí v desítkách měst ČR, které mají podobu ukázkových kurzů, testování znalostí a dovedností a celé řady dalších aktivit.

Jak probíhají v ČR?

TVD v České republice organizuje již od roku 1995 Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR ve spolupráci se svými krajskými zastoupeními. Konají se vždy v měsících září až listopadu ve většině krajů ČR.

Jak probíhají ve světě?

V současné době probíhají TVD pod záštitou UNESCO ve zhruba padesáti státech po celém světě (Kanada, Jamajka, Jihoafrická republika, Španělsko, Německo, Norsko, Polsko, Srbsko a další).

Nejbližší akce

Název
12.09.2016
Klub přátel knihovny
Senioři - přátelé knihovny a literatury si při pravidelném měsíčním setkání v klubovně Městské knihovny Prachatice vyměňují zkušenosti a náměty z přečtených knih, které jsou součástí knižního fondu knihovny. Rádi mezi sebou přivítáme nové tváře, přijďte si k nám popovídat o knihách.
Více informací Jihočeský kraj
12.09.2016
Skřivánek s.r.o. - Dny otevřených dveří
Nahlédněte do naší výukové metody a ZDARMA si otestuje jazykovou úroveň anglického a německého jazyka. Čas konání: 13- 17h
Více informací Jihočeský kraj
13.09.2016
Silou svého slova změníš život, komunikace ve vztahu
"Silou svého slova změníš celý svůj život, chceš-li. Tvé slovo a tvá myšlenka utvářejí tvůj život. To jsme slyšeli tolikrát, ale jak se to děje? Jak vlastně funguje mysl? Jak to, že některé pozitivní afirmace nefungují?
Více informací Jihočeský kraj
13.09.2016
Trénování paměti s certifikovanou lektorkou Mgr. Evou Lopušákovou 1.lekce
Trénování paměti s ukázkami praktického použití a zdokonalování. Čas konání : 14-16h
Více informací Jihočeský kraj
13.09.2016
Morning for Business
Neformální setkání členských firem JHK s nabídkou obchodních setkání, nových kontaktů a informací. Čas setkání: 8.30 - 11.00
Více informací Jihočeský kraj

Stránky